Tel: 056/41-78-4624/7


Wanneer het leven eindigt,
weten we wat de dood
betekent :
een grote leegte
die slechts gevuld wordt
met blijvende herinneringen
aan hem
die ons zo dierbaar was. 

Etienne Demeulenaere° 21 maart 1957† vrijdag 17 november 2017
Marie Madeleine Ghérardyn° 14 juli 1934† maandag 13 november 2017
Robert Lootens° 2 juni 1934† zondag 12 november 2017
Damien Verfaillie° 12 september 1936† donderdag 9 november 2017
Frans Vancauwenberghe° 18 april 1938† donderdag 9 november 2017
Roger Wyseur° 6 mei 1925† zondag 5 november 2017
Anita Vandenheede° 30 november 1943† zondag 22 oktober 2017
Alfons Dutoit° 17 augustus 1940† vrijdag 13 oktober 2017
Cécile Rooze° 28 juni 1921† zondag 8 oktober 2017
Didier Masureel° 27 augustus 1955† zondag 8 oktober 2017

OPENINGSUREN: ma-vrij van 16u tot 19u | zaterdag van 15 tot 17u
ADRES: Lauwbergstraat14 | 8930 Lauwe
TELEFOON 24/7: 056/41-78-46